Privacybeleid

Privacy

Eko-Okna Sp. z o.o., gevestigd te Pietrowice Wielkie, met inachtneming van de rechten van klanten en rekening houdend met de bepalingen van de wet op bescherming persoonsgegevens, verbindt zich ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verkregen persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij willen de verzekering geven dat we informatie verzamelen die nodig is voor de functionaliteit van de site.

Bij het gebruik van de website van Eko-Okna Sp. z o.o. kan de gebruiker gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens op te geven. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Volgens de wet van 29 augustus 1997 op bescherming persoonsgegevens (Pools Staatsblad nr. 133, rubriek 883, zoals gewijzigd) heeft iedere gebruiker het recht op inzicht in zijn persoonsgegevens en deze te corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder van de website door te schrijven naar het adres: poczta@ekookna.pl.

Wij verstrekken nooit de contactgegevens van onze klanten aan derde personen of instanties. Hiervan uitgezonderd zijn situaties die door wettelijke bepalingen zijn geregeld, waarin een bevel wordt gegeven tot verstrekking van persoonsgegevens aan bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten. Eko-Okna Sp. z o.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor commentaren en opinies die op de website door particulieren of bedrijven worden geplaatst.

Sommige gedeelten van de website van Eko-Okna Sp. z o.o. kunnen gebruik maken van kleine tekstbestanden, zogenaamde "cookies". Met behulp van cookies kan ons systeem de browser van de gebruiker herkennen, wat het bekijken van de internetsite vergemakkelijkt. Wij garanderen wel dat cookies op geen enkele wijze de privacy schenden van de personen die de website bezoeken. Ze zijn niet schadelijk zowel voor de computer als de gebruiker en zijn gegevens. Wij gebruiken ze voor geen ander doel dan de analyse van het gedrag van de websitegebruikers, en bijgevolg voor de personalisering van de inhoud van de internetsite www.ekookna.be.

Door het gebruik, op welke wijze dan ook, van de website van Eko-Okna Sp. z o.o. worden alle regels die in dit Privacybeleid zijn opgenomen aanvaard. Dit document is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, evenals op de abonnees van nieuwsbrieven die op de website worden geplaatst. Eko-Okna Sp. z o.o behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het bovengenoemde document aan te brengen.

 

Cookies

 1. De website verzamelt automatisch geen gegevens behalve de gegevens die in cookies zijn opgenomen.
 2. Cookie-bestanden (zgn. "cookies") zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die opgeslagen worden op het eindapparaat van de Websitegebruiker en die bedoeld zijn om van de Website gebruik te maken. Cookies bevatten meestal de naam van de website waaruit ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat, en een uniek nummer.
 3. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de Websitegebruiker plaatst en toegang daartoe heeft is de exploitant van de Website - Eko-Okna Sp. z o.o. Kornice ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie.
 4. Cookies worden gebruikt om:
  1. de inhoud van de pagina's van de Website aan te passen aan voorkeuren van de Gebruiker en het gebruik van de internetsites te optimaliseren; in het bijzonder helpen deze bestanden het apparaat van de Websitegebruiker te herkennen en de internetsite op de juiste manier weer te geven, volgens zijn individuele behoeften;
  2. statistieken te maken die helpen te begrijpen hoe de Websitegebruikers de internetsites gebruiken, waardoor de constructie en inhoud ervan kan worden verbeterd;
  3. de sessie van de Websitegebruiker vast te houden (na het inloggen) zodat de Gebruiker zijn inlognaam en wachtwoord op elke subpagina van de Website niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 5. De Website maakt gebruikt van twee hoofdsoorten cookies: "sessiecookies" (voor één bezoek) en "permanente cookies" ("persistent cookies"). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker bewaard worden totdat de Gebruiker zich uitlogt, de internetsite verlaat of het programma (webbrowser) afsluit. Permanente cookies blijven op het eindapparaat van de Gebruiker bewaard tot de tijd die in de parameters van de cookies is opgegeven of tot ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 6. Ten behoeve van de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:
  1. "onmisbare" cookies die het gebruik van de diensten van de Website mogelijk maken, bijv. authenticatiecookies die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van diensten waarvoor de authenticatie van de Websitegebruiker is vereist;           b) veiligheidscookies die bedoeld zijn om bijv. misbruik van authenticatie voor de Website te voorkomen;
  2. prestatiecookies waarmee informatie kan worden verzameld over de manier waarop de pagina's van de Website worden gebruikt;
  3. "functionele" cookies die het mogelijk maken om de instellingen van de Gebruiker te "onthouden" en de interface van de Gebruiker te personaliseren, zoals de taal en de regio waaruit de Gebruiker afkomstig is, de tekengrootte, de weergave van de website, etc.;
  4. "reclamecookies" waarmee reclame-inhoud aan de Gebruikers kan worden aangeboden die beter aangepast is aan wat ze interessant vinden.
 7. In veel gevallen is het opslaan van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker standaard toegestaan door de software die wordt gebruikt voor het bekijken van de internetsites (webbrowser). De Websitegebruikers kunnen op elk moment de instellingen voor cookies wijzigen. Deze instellingen kunnen in het bijzonder zodanig worden gewijzigd dat automatische afhandeling van cookies in de instellingen van de browser wordt geblokkeerd of dat er telkens opnieuw wordt geïnformeerd dat cookies op de Websitegebruiker worden geplaatst. Specifieke informatie over de mogelijkheden en manieren van afhandeling van cookies zijn beschikbaar in de instellingen van de software (browser).
 8. De exploitant van de Website informeert dat het beperken van het toepassen van cookies kan invloed hebben op bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn op de pagina's van de Website.
 9. Cookies die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden geplaatst kunnen ook worden gebruikt door reclameaanbieders die met de exploitant van de Website samenwerken en zijn partners.
 10. Voor meer informatie over cookies, selecteer het "Help"-menu van de browser.
 11. In dit cookiesbeleid zijn de materialen van de Związku Pracodawców Branży Internetowej iab (Werkgeversvereniging van de Internetbranche iab) gebruikt. (http://www.iabpolska.pl/index.php?mnu=3, http://wszystkoociasteczkach.pl/)