Bekijk privé

Door de rechten van zijn klanten en de wet op de bescherming van persoonsgegevens te respecteren, verbindt het bedrijf Eko-Okna Sprl gevestigd te Courcelles zich ertoe de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoon ver. We willen ervoor zorgen dat gegevensverzameling voor ons noodzakelijk is om de goede werking van onze website te garanderen.

Door gebruik te maken van de Dienst van het bedrijf Eko-Okna Sprl, kan de gebruiker worden gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, die hij al dan niet accepteert volgens zijn wil. In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 kwietnia 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en betreffende de intrekking van Rich 46 / EC (aangeduid als „RODO”, „ORODO”, „GDPR” of „Algemene verordening gegevensbescherming”), zoals gewijzigd, heeft elke gebruiker het recht om zijn gegevens in te zien en om ze te corrigeren of te verwijderen. . Om dit te doen, dient u contact op te nemen met de beheerder van de Dienst op het e-mailadres:.

Wij stellen de contactgegevens van onze cliënten nooit ter beschikking aan derden of instellingen, met uitzondering van gevallen die onder de wet vallen en waarin overheidsinstanties of bevoegde gerechtelijke autoriteten ons verplichten dofdelge van gevallen dit te doe Eko-Okna Sprl jest op geen enkele manier verantwoordelijk voor commentaren of meningen die door individuen of bedrijven op de site worden gepubliceerd.

Sommige delen van de Eko-Okna Sprl-service kunnen kleine textbestanded gebruiken die cookies worden genoemd. Dankzij cookies kan ons system de browser van de gebruiker correct herkennen, wat de navigatie op de site www. We willen ervoor zorgen dat cookiebestanden geen inbreuk maken op de privacy van bezoekers van de dienst. Evenzo zijn ze niet schadelijk voor de computer of de gebruiker of zijn gegevens. We gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan het analyseren van het gedrag van gebruikers van de dienst en daarmee het personaliseren van onze website.

Het gebruik, in welke vorm dan ook, van de service van het bedrijf Eko-Okna Sprl betekent de aanvaarding van alle regels die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. Dit document is van toepassing op elke bezoeker van de dienst of abonnees op nieuwsbrieven die daar worden gepubliceerd. Eko-Okna Sprl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document.

Door het gebruik, op welke wijze dan ook, van de website van Eko-Okna Sprl. Worden alle regels die in dit Privacybeleid zijn aanvaard. Genoemd document is van applicatie op iedereen die van website bezoekt, evenals op van subscribers van nieuwsbrieven die op van website worden geplaatst. Eko-Okna Sprl zich het recht voor om wijzigingen in het zich document aan te brengen.

 

Cookiebeleid

 1. Onze service verzamelt niet automatisch informatie, behalve die welke is opgenomen in de cookie-bestanden.
 2. Cookiebestanden ("pliki cookie" genoemd) zijn computergegevens, in het bijzonder textbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Dienst van de Gebruiker en bedoeld voor het gebruik van de internetpagina's van de Dienst. Cookies bevatten doorgaans informatie over de internetpagina's waarvan ze afkomstig zijn, zoals de naam van de pagina, de opslagtijd in de eindapparatuur en het unieke nummer.
 3. De entiteit die cookies plaatst op de eindapparatuur van de Dienstgebruiker en die er toegang toe heeft, is de exploitant van de Dienst, namelijk het bedrijf Eko-Okna Sprl, gevestigd te 6180 Courcelles, Avenue de Wallonie 60.
 4. Cookie-bestanden worden gebruikt om:
  1. De inhoud van de internetpagina's van de Dienst aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en zijn gebruik van die pagina's optimumiseren; deze bestanden maken het met name mogelijk om de uitrusting van de gebruiker van de dienst te herkennen en de pagina correct weer te geven die is aangepast aan zijn individuele behoeften,
  2. Statistieken maken die een beter begrip geven van de manier waarop gebruikers van de dienst internetpagina's gebruiken en daardoor hun structuur en inhoud verbeteren;
  3. Houd de sessie van de Gebruiker van de Dienst open (na identificatie), waarbij de Gebruiker niet verplicht is zijn gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw in te voeren op elke subpagina van de Dienst.
  4. Onze service maakt gebruik van twee soorten cookie-bestanden: "sessiecookies" en "permanente cookies" (trwałe pliki cookie). "Sessiecookies" zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op de eindapparatuur van de gebruiker totdat hij de sessie sluit, de pagina verlaat of de software (de browser) stopt. De "vaste cookies" -bestanden worden voor een bepaalde tijd opgeslagen in de eindapparatuur van de gebruiker.